İBUZEM - ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Öğretmen Yetişt

28 Nisan 2017 Cuma

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

TÖMER - İBUZEM

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Dersleri ve Öğretim Elemanları

DERSLER

Ders Saati

ÖĞRETİM ÜYESİ

Tarihi Süreçte Yabancılara Türkçe Öğretimi

3

Doç. Dr. Mahir KALFA
(Hacettepe Üniversitesi)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı

3

Yabancı Dil Öğretiminde Kaygı, Motivasyon, Tutum ve Özyeterlilik

3

Doç. Dr. Özay KARADAĞ
(Hacettepe Üniversitesi)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

3

Yabancı Dil Öğretiminde Kuramsal Yaklaşımlar

6

Okt. Mustafa SAYDAM 
(İstanbul Üniversitesi)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Eğitimi

6

Doç. Dr. Halit KARATAY
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi

6

Okt. Haluk GÜNGÖR
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Eğitimi

6

Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Eğitimi

6

Dr. Nurettin KARTALLIOĞLU
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

6

Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Avrupa Ortak Çerçeve Metni ve Yabancılara Türkçe Öğretimi

6

Doç. Dr. Kemalettin DENİZ
(Gazi Üniversitesi)

Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem ve Teknik ve İlkeler

6

Doç. Dr. Halit KARATAY 
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme Uygulamaları

6

Doç. Dr. Yusuf DOĞAN
(Gazi Üniversitesi)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi

6

Yrd. Doç. Dr. Kaan BÜYÜKİKİZ
(Gaziantep Üniversitesi)

Uygulama ve Deneyim (AİBÜ TÖMER )

40 saat

 

TOPLAM

112 saat