İBUZEM - ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Hakkında

16 Ekim 2017 Pazartesi

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

TÖMER - İBUZEM

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Dersleri ve Öğretim Elemanları

DERSLER Ders Saati ÖĞRETİM ÜYESİ
Tarihi Süreçte Yabancılara Türkçe Öğretimi 3 Doç. Dr. Mahir KALFA
(Hacettepe Üniversitesi)
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı 3
Yabancı Dil Öğretiminde Kaygı, Motivasyon, Tutum ve Özyeterlilik 3 Doç. Dr. Özay KARADAĞ
(Hacettepe Üniversitesi)
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri 3
Yabancı Dil Öğretiminde Kuramsal Yaklaşımlar 6 Okt. Hüseyin KARABUĞA 
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Eğitimi 6 Doç. Dr. Halit KARATAY 
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi 6 Okt. Haluk GÜNGÖR
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Eğitimi 6 Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Eğitimi 6 Dr. Nurettin KARTALLIOĞLU
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 6 Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Avrupa Ortak Çerçeve Metni ve Yabancılara Türkçe Öğretimi 6 Doç. Dr. Kemalettin DENİZ
(Gazi Üniversitesi)
Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem ve Teknik ve İlkeler 6 Doç. Dr. Alpaslan OKUR
(Sakarya Üniversitesi)
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme Uygulamaları 6 Doç. Dr. Yusuf DOĞAN
(Gazi Üniversitesi)
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi 6 Yrd. Doç. Dr. Kaan BÜYÜKİKİZ
(Gaziantep Üniversitesi)
Uygulama ve Deneyim (AİBÜ TÖMER) 40 saat  
TOPLAM 112 saat  

* Dersler bir gün içerisinde, akşam saat 18.00-22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

** Her ders 40 dakika olarak planlanmış olup, 18.00-20.00 ile 20.30-22.30 saatlerinde ders işlenmesi tavsiye edilmektedir.