İBUZEM - ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Haftalık Ders Programı

28 Nisan 2017 Cuma

HAFTALIK DERS PROGRAMI (TASLAK)

1.HAFTA

Ders Saati            
  Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Teknik ve İlkeler

Doç. Dr. Alparslan OKUR    
Yabancılara Türkçe Öğretiminde 
Ölçme ve 
Değerlendirme 

Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Kaan BÜYÜKİKİZ
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme Uygulamaları 

Doç. Dr. Yusuf DOĞAN
Yabancı Dil Öğretiminde Kaygı, Motivasyon, Tutum ve Özyeterlilik

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Doç .Dr. Özay KARADAĞ
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Eğitimi 

Doç. Dr. Halit KARATAY
  Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Teknik ve İlkeler

Doç. Dr. Alparslan OKUR
Avrupa Ortak Çerçeve Metni ve Yabancılara Türkçe Öğretimi

Doç. Dr. Kemalettin DENİZ
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi 

Okt. Haluk GÜNGÖR
Tarihi Süreçte Yabancılara Türkçe Öğretimi 

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı 
Doç. Dr. Mahir KALFA  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Kaan BÜYÜKİKİZ
Avrupa Ortak Çerçeve Metni ve Yabancılara Türkçe Öğretimi

Doç. Dr. Kemalettin DENİZ

 

2.HAFTA

Ders Saati            
  Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Eğitimi

Dr. Nurettin KARTALLIOĞLU  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde 
Ölçme ve 
Değerlendirme 

Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN
Yabancı Dil Öğretiminde Kuramsal Yaklaşımlar

Doç. Dr. Bayram BAŞ
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme Uygulamaları 

Doç. Dr. Yusuf DOĞAN
 Tarihi Süreçte Yabancılara Türkçe Öğretimi  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı 
Doç. Dr. Mahir KALFA  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Eğitimi 

Doç. Dr. Halit KARATAY
  Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Teknik ve İlkeler

Doç. Dr. Alparslan OKUR
Avrupa Ortak Çerçeve Metni ve Yabancılara Türkçe Öğretimi

Doç. Dr. Kemalettin DENİZ
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi 

Okt. Haluk GÜNGÖR
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Eğitimi

Dr. Nurettin KARTALLIOĞLU
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme Uygulamaları 

Doç. Dr. Yusuf DOĞAN
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Eğitimi

Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU    

 

3.HAFTA

Ders Saati            
  Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Eğitimi

Dr. Nurettin KARTALLIOĞLU
Yabancılara Türkçe Öğretiminde 
Ölçme ve 
Değerlendirme 

Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN
Yabancı Dil Öğretiminde Kuramsal Yaklaşımlar

Doç. Dr. Bayram BAŞ
Yabancı Dil Öğretiminde Kaygı, Motivasyon, Tutum ve Özyeterlilik

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Doç. Dr. Özay KARADAĞ
 Tarihi Süreçte Yabancılara Türkçe Öğretimi  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı 
Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU 
Yabancı Dil Öğretiminde Kaygı, Motivasyon, Tutum ve Özyeterlilik

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Doç.Dr. Özay KARADAĞ
  Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Kaan BÜYÜKİKİZ
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Eğitimi

Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU
Yabancı Dil Öğretiminde Kuramsal Yaklaşımlar

Doç. Dr. Bayram BAŞ
Tarihi Süreçte Yabancılara Türkçe Öğretimi 

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı 
        Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU 
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme Uygulamaları 

Doç. Dr. Yusuf DOĞAN
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Eğitimi

Doç.Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU