İBUZEM - ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası

28 Nisan 2017 Cuma

Deney Hayvanları ile yapılacak araştırmalarda her bir  araştırmacının Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Hayvan Deneyi Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 18. maddesinin 1(c) fırkasına göre Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasını alma zorunlluğu bulunmaktadır. Bu kurs Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK)-Deney Hayvanları uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM) ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İBUZEM)  tarafından ortaklaşa  düzenlenmektedir.