Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Oryantasyon Eğitimi

29 Kasım 2018 Perşembe

Merkezimiz, üniversitemize yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilere uzaktan öğretim sisteminde karşılaşılabilecek güçlükler ve çözüm önerileri konulu bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir. Söz konusu oryantasyon eğitimi, merkez kampüsümüzde iki oturum, şehir kampüsü ve ilçe kampüslerimizde de birer oturum şeklinde her akademik yıl başlangıcında derslerin başladığı 2. hafta içerisinde yapılmaktadır.