Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HELİTAM Müfredatı

28 Nisan 2017 Cuma

HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI MÜFREDATI

 

Güz Dersleri (I. Dönem)

Ders Kodu

Ders İsimleri

Ders Yöntemi

T

U

K

AKTS

HELİTAM500

Hemşirelikte Temel Kavramlar ve Bakım Teorileri

Uzaktan Eğitim

3

0

3

6

HELİTAM501

Hemşirelik Bakımı I
(İç Hastalıkları Hemşireliği)

Uzaktan Eğitim

4

0

4

8

HELİTAM502

Hemşirelikte Etik

Uzaktan Eğitim

2

0

2

5

HELİTAM503

Sağlığın Değerlendirilmesi

Yüz Yüze Eğitim/  Uzaktan Eğitim

3

0

3

6

 

TOPLAM

12

25

 

Bahar Dersleri (II. Dönem)

Ders Kodu

Ders İsimleri

Ders Yöntemi

T

U

K

AKTS

HELİTAM504

Hemşirelikte Yönetim                    

Uzaktan Eğitim

2

0

2

5

HELİTAM505

Hemşirelikte Eğitim                           

Uzaktan Eğitim

2

0

2

5

HELİTAM506

Hemşirelik Bakımı II
(Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği)                       

Uzaktan Eğitim

4

0

4

8

HELİTAM507

Hemşirelik Uygulaması I*

Yüz Yüze Eğitim

0

12

3

13

 

TOPLAM

11

31

 

Güz Dersleri (III. Dönem)

Ders Kodu

Ders İsimleri

Ders Yöntemi

T

U

K

AKTS

HELİTAM508

Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

Uzaktan Eğitim

2

0

2

5

HELİTAM509

Araştırma Planlama ve Yürütme

Yüz Yüze Eğitim/  Uzaktan Eğitim

3

0

3

6

HELİTAM510

Sağlıkta Bilişim Teknolojileri

Uzaktan Eğitim

2

0

2

5

HELİTAM511

Hemşirelik Bakımı III
(Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Uzaktan Eğitim

4

0

4

8

HELİTAM512

Hemşirelik Bakımı IV
(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği)                      

Uzaktan Eğitim

4

0

4

8

 

TOPLAM

15

32

 

Bahar Dersleri (IV. Dönem)

Ders Kodu

Ders İsimleri

Ders Yöntemi

T

U

K

AKTS

HELİTAM513

Hasta ve Çalışan Güvenliği

Uzaktan Eğitim

2

0

2

5

HELİTAM514

Hemşirelik Bakımı V

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

Uzaktan Eğitim

4

0

4

8

HELİTAM515

Hemşirelik Bakımı VI
(Halk Sağlığı Hemşireliği)                    

Uzaktan Eğitim

4

0

4

8

HELİTAM516

Hemşirelik Uygulaması II**

Yüz Yüze Eğitim

0

12

3

13

 

TOPLAM

13

34

 

Sağlık Teknikerliği Bölümü mezunları için yukarıdaki müfredat programına ek olarak 1. Dönemde aşağıdaki tabloda belirtilen dersler yer alacaktır.

Ders Kodu

Ders İsimleri

Ders Yöntemi

T

U

K

AKTS

HELİTAM517

Hemşirelik Esasları

Uzaktan Eğitim

4

0

4

8

HELİTAM518

Hemşirelik Esasları Uygulaması****

Yüz Yüze Eğitim

0

4

2

5

 

TOPLAM

6

13

 

**** “Hemşirelik Esasları Uygulaması” dersi, bahar dönemi dersleri bittikten sonra, final ve bütünleme sınavlarından önce 5 iş günü klinik uygulama olarak gerçekleştirilecektir.