Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Kadro

20 Eylül Pazartesi 2021

AKADEMİK KADRO

1.

 

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Bilal GÖKKIR

0 (374) 253 4005 - 7901

bilal.gokkiribu.edu.tr

2.

 

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Halife KESKİN 

0 (374) 253 4005 - 7914

halifekeskinibu.edu.tr

3.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Ahmet UĞURLU

0 (374) 253 4005 - 7944

ahmetugurluibu.edu.tr

4.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Cahid KARA

0 (374) 253 4005 - 7953

cahidkaraibu.edu.tr

5.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Hüseyin İbrahim YEĞİN

0 (374) 253 4005 - 7916

huseyinyeginibu.edu.tr

6.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

İsmail CERAN

0 (374) 253 4005 - 7933

iceranibu.edu.tr

7.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

   

Doç. Dr.

Kılıç Aslan MAVİL 

0 (374) 253 4005 - 7937

kmavilibu.edu.tr

8.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Ömer BAŞKAN

0 (374) 253 4005 - 7938

omerbaskanibu.edu.tr

9.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Said Nuri AKGÜNDÜZ

0 (374) 253 4005 - 7918

saidnuriakgunduzibu.edu.tr

10.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Süleyman KAYA 

0 (374) 253 4005 - 7910

suleymankayaibu.edu.tr

11.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Şaban KARASAKAL 

0 (374) 253 4005 - 7935

sabankarasakalibu.edu.tr

12.   

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

   

Doç. Dr.

Talip AYAR

0 (374) 253 4005 - 7941

talipayaribu.edu.tr

13.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Zübeyir BULUT

0 (374) 253 4005 - 7919

zubeyirbulutibu.edu.tr

14.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah ÇELİK

0 (374) 253 4005 - 7957

abdullahcelikibu.edu.tr

15.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşegül YILMAZ

0 (374) 253 4005 - 7965

aysegulyilmazibu.edu.tr

16.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Bedriye REİS

0 (374) 253 4005 - 7963

bedriyereisibu.edu.tr

17.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Cemalettin ŞEN

0 (374) 253 4005 - 7980

cemalettinsenibu.edu.tr

18.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Elif Nur ERKAN BALCI

0 (374) 253 4005 - 7964

elifnurerkanbalciibu.edu.tr

19.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Fatih KAYA

0 (374) 253 4005 - 7921

fatihkayaibu.edu.tr

20.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Hikmet YAĞLI MAVİL

0 (374) 253 4005 - 7936

hmavilibu.edu.tr

21.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Macit DEMİRER

0 (374) 253 4005 - 7956

macitdemireribu.edu.tr

22.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Faruk ÇİFÇİ

0 (374) 253 4005 - 7931

mehmetfarukcifciibu.edu.tr

23.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Fatih DEMİRCİ

0 (374) 253 4005 - 7912

fatihdemirciibu.edu.tr

24.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet TABAKOĞLU

0 (374) 253 4005 - 7945

mehmettabakogluibu.edu.tr

25.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Murat KOBYA

0 (374) 253 4005 - 7920

muratkobyaibu.edu.tr

26.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mürsel ÖZALP

0 (374) 253 4005 - 7976

murselozalpibu.edu.tr

27.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Necmi SARI

0 (374) 253 4005 - 7930

necmisariibu.edu.tr

28.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Nihat DURAK

0 (374) 253 4005 - 7915

nihatdurakibu.edu.tr

29.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Nusret DEDE

0 (374) 253 4005 - 7909

nusretdedeibu.edu.tr

30.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Sedat SAĞDIÇ

0 (374) 253 4005 - 7922

sedatsagdicibu.edu.tr

31.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Seyyid SANCAK

0 (374) 253 4005 - 7911

seyyidsancakibu.edu.tr

32.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Zeynel Abidin AYDIN

0 (374) 253 4005 - 7943

zeynelaydinibu.edu.tr

33.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör. Dr.

Bilal ATİK

0 (374) 253 4005 - 7954

bilalatikibu.edu.tr

34.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör. Dr.

Davut ORHAN

0 (374) 253 4005 - 7928

orhandavutibu.edu.tr

 35.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Ahmet Arif AKBABA

0 (374) 253 4005 - 7955

ahmetarifakbabaibu.edu.tr

36.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Can Murat SUNAR

0 (374) 253 4005 - 7926

canmuratsunaribu.edu.tr

37.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Cumali BAYLU

0 (374) 253 4005 - 7927

cumalibayluibu.edu.tr

38.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Habib BAYĞIN

0 (374) 253 4005 - 7929

habibbayginibu.edu.tr

39.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Hayati SAKALLIOĞLU

0 (374) 253 4005 - 7923

hayatisakalliogluibu.edu.tr

40.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Laila MAHMOUD

0 (374) 253 4005 - 7960

lmahmoudibu.edu.tr

41.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Necati ÜSTÜN

0 (374) 253 4005 - 7925

necatiustunibu.edu.tr

42.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Osman YILDIZ

0 (374) 253 4005 - 7940

osmanyildizibu.edu.tr

43.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Sinan ÖZDEMİR

0 (374) 253 4005 - 7942

sinanozdemiribu.edu.tr

44.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Yaseen Mhaidi HAGLAN

0 (374) 253 4005 - 7924

yaseenhaglanibu.edu.tr

45.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Abdullah ÇAN (35. Madde)

0 (374) 253 4005 - 

abdullahcanibu.edu.tr

46.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Burcu DİLEK

0 (374) 253 4005 - 7981

burcu.dilekibu.edu.tr

47.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Elif SÖNMEZ (35. Madde)

0 (374) 253 4005 - 

elifsonmezibu.edu.tr

48.     

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Faruk KORKMAZ

0 (374) 253 4005 - 

farukkorkmazibu.edu.tr

49.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Fatıma Betül KADAĞ (35. Madde)

0 (374) 253 4005 - 

fatimabetulkadagibu.edu.tr

50.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

İmam Rabbani ÇELİK

0 (374) 253 4005 - 7972

rabbanicelikibu.edu.tr

51.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Muhammed Ali BÜYÜKSOYLU

0 (374) 253 4005 - 7975

ali.buyuksoyluibu.edu.tr

52.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Nesime Beyza KEMİKLİ

0 (374) 253 4005 - 7962

nesimebeyzakemikliibu.edu.tr

53.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Osman Said EVDÜZEN

0 (374) 253 4005 - 7994

osmansaidevduzenibu.edu.tr

54.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Ömer ARAS

0 (374) 253 4005 - 7970

omerarasibu.edu.tr

55.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Rabia SALUR (35. Madde)

0 (374) 253 4005 - 

rabia.saluribu.edu.tr

56.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Sema KARAGÖZ

0 (374) 253 4005 - 7974

semakaragozibu.edu.tr

57.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Sıla İSKEÇELİ

0 (374) 253 4005 - 7982

silaiskeceliibu.edu.tr

58.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Şerife Nur ÇELİK

0 (374) 253 4005 - 7990

nurcelikibu.edu.tr

59.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Yasin GÖKGÖZ

0 (374) 253 4005 -7995

yasingokgozibu.edu.tr

60.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Yusuf MEMÜK (35. Madde)

0 (374) 253 4005 - 7981

yusufmemukibu.edu.tr

61.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Zeynep AKITÜRK

0 (374) 253 4005 - 7979

zeyneparigibu.edu.tr

62.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Zeynep Büşra ÖZDEMİR (35. Madde)

0 (374) 253 4005 -

zeynepbusraozdemiribu.edu.tr

63.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Zeynep Cevahir AYDIN (35. Madde)

0 (374) 253 4005 -