Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Programın Amacı ve İçeriği

06 Ocak 2022 Perşembe

Bu sertifika programı web tasarımı ve web programcılığı konularında bilgisi olmayan veya mevcut bilgilerini geliştirmek isteyen kişilerin, sıfırdan başlayarak ileri seviyelere kadar uygulamalı örnekler yaptırılarak, bu kişileri bir uygulamayı baştan sona geliştirebilir düzeye getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda kursun içeriği aşağıdaki içerikleri kapsamaktadır.

1.HTML

         1.1. Temel HTML Kullanımı ve Stillendirme

1.1.1.HTML Element Yapısı

1.1.2 HTML Temel Elementleri Kullanımı

1.1.3. HTML Form Yapısı (Bilgi Girişi)

1.1.4. HTML’de Stil Belirleme (CSS)

1.1.5. HTML’de Javascript Kullanımı (JS)

            1.2. HTML Stil Kütüphaneleri

1.2.1. Stil Kütüphaneleri (Bootsrap, Materialize vb.)

1.2.2 Uyarlanabilir Sayfa Yapısı (Grid Sistemi)  

1.2.3. Bootstrap Kullanımı ve Bileşenleri

1.2.4. Diğer Kütüphanelerin Temel Kullanım Yapısı

         1.3. JQuery

                        1.3.1. Jquery Nedir?

                        1.3.2. Jquery Kullanımı

                        1.3.3 Jquery Ajax İşlemleri

 

2. Web Programlama Dili (PHP)

        2.1. PHP Programlama Dili

                 2.1.1. PHP Çalışma Yapısı

                   2.1.2. Değişkenler

                   2.1.3. Diziler

                   2.1.4. Koşullar (if-else)

                   2.1.5. Döngüler (while-for-foreach)

                   2.1.6. Fonksiyonlar

                   2.1.7. Temel Form İşlemleri

                   2.1.8. Web Servis Kullanım Temelleri

2.1.9. Dosyaları Sunucuya Yükleme

         2.2. Nesne Tabanlı Programlama

                   2.2.1. Nesne Tabanlı Programlama Mantığı

                        2.2.2. Sınıf, Method Oluşturma

                        2.2.3. Oluşturulan Sınıf ve Methodları Kullanma

         2.3. Php ile Veritabanı İşlemleri

                   2.3.1. Veritabanı Nedir?

                        2.3.2. Veritabanı Uygulamaları (Mssql, Mysql, Oracle, Sqlite vb.)

                   2.3.3. Mysql Veritabanı Giriş

                        2.3.4. Veritabanı ve Tablo Oluşturma

                        2.3.5. Sorgular (Create-Read-Update-Delete)

                        2.3.6. Mysql Operatörleri (where, order by, limit, )

                        2.3.6. Birleşik Sorgular (inner join)

                        2.3.7. Php üzerinden sorguları çalıştırma ve verileri işleme

 

3. Uygulama Örnekleri

         3.1. Web Sitesi Geliştirme Kişisel Blog - Giriş

                3.1.1. Tasarım Şablonu Belirleme

                        3.1.2. Şablonu Parçalarına Ayırma

                        3.1.3. Veritabanı Tabloları Oluşturma

         3.2. Web Sitesi Geliştirme Kişisel Blog- Programlama

                  3.2.1. Login-Logout sistemi oluşturma

                        3.2.2. Kullanıcı Rollerini Ayarlama

                        3.2.3. Admin Sayfasına Erişimi Kısıtlama

                        3.2.4. Veri Giriş Güncelleme İşlemleri

         3.3. Wordpress Kullanımı

                   3.3.1. Gereklilikler Nelerdir?

                        3.3.2. Wordpress Kurulumu

                        3.3.3. Sayfa Özelleştirmeleri

 

            3.4. Diğer Açık Kaynak Sistemler