Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Ders ve İçerikleri

07 Nisan 2020 Salı

Programın Amacı

Eğiticilerin eğitimi sertifika programının temel amacı, üniversitenin farklı öğretim

birimlerinde görev yapan öğretim elemanlarının pedagoji ile ilgili yeterliliklerini

geliştirmektir.

 

Programın Kapsamı

Program kapsamında Eğitim Bilimleri alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler yer

almaktadır. Programda teorik eğitimler uzaktan eğitim yoluyla 40 saat, uygulama ise yüz yüze

eğitim ile 16 saat ve alan uygulaması ile 4 saat olmak üzere program toplam 60 saat olarak

uygulanacaktır. Katılımcılar uzaktan ve yüz yüze eğitim aşamaları tamamlandıktan sonra

“Alan Eğitimi” dersini alacaklardır.

Programda yer alan dersler ve saatleri aşağıda belirtilmiştir:

Uzaktan Eğitim:

  • Eğitimin Psikolojisi 8 saat
  • Sınıf Yönetimi 8 saat
  • Öğretim İlke ve Yöntemleri 10 saat
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 10 saat
  • Eğitimde Teknoloji Kullanımı 4 saat

TOPLAM 40 saat

 

Yüz Yüze Eğitim

  • Eğitimin Psikolojisi 4 saat
  • Sınıf Yönetimi 4 saat
  • Öğretim İlke ve Yöntemleri 4 saat
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 4 saat

TOPLAM 16 saat

 

Alan Uygulaması: 4 saat

TOPLAM 60 saat

 

Programın Süresi : Program 60 saatlik bir süreyi kapsamaktadır. Program, 2019-2020

akademik yılı bahar döneminde başlayacaktır.

 

Uzaktan eğitim online olarak hafta içi mesai saatleri sonrasında, yüz yüze eğitimlerin ise hafta

sonu yapılması planlanmaktadır.

 

Not: Pandemi nedeniyle 2020-2021 bahar döneminde tüm dersler online olarak

uygulanacaktır.

 

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

 

SINIF YÖNETİMİ

Dersin Hedefleri

1. Sınıf yönetimini teorik temellerini kavrayabilme.

2. Sınıf ortamında disiplinin önemini kavrayabilme.

3. Öğrencilerin istenmeyen davranışlarını açıklayabilme.

4. Sınıfta disiplin sorunlarıyla baş etme yollarına kavrayabilme.

5. Öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla baş edebilme yeterliliklerini kazanabilme.

 

İçerik:

1. Sınıf Yönetiminin Temelleri

2. Sınıf Yönetimi ve Disiplin Modelleri

3. Sosyal Bir Sistem Olarak Sınıf

4. Öğrenme Ortamlarının Fiziksel Düzeni

5. Sınıfta Disiplin ve Öğrenci Davranışının Yönetimi

6. Sınıf Kurallarının Oluşturulması

7. Sınıfta Öğrencilerin Motivasyonu

8. Sınıfta İletişim Süreci

9. Sınıfta Öğrenme Zamanının Yönetimi

10. Sınıfta Öğrenme-Öğretme Sürecinin Yönetimi

11. Sınıfta Sorunlu ve Özel Öğrencilerin Yönetimi

12. Sınıfta Bir Lider olarak Öğretmen

13. Örnek Olaylar

 

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

 

Dersin Hedefleri

 

1. Eğitim ve programla ilgili temel kavramları

tanıyabilme.

2. Eğitim programlarının temel öğelerini

anlayabilme.

3. Öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kavramlar bilgisi.

4. Öğretim durumunun temel öğelerini ve ilkelerini

anlayabilme.

5. Öğretim yöntemlerini seçme ilkelerini kavrayabilme.

6. Öğretimin temel ilkelerine uygun bir öğretim durumu hazırlayabilme.

7. Program ve öğretim ilkelerine uygun bir öğretim yapmanın önemini inanabilme.

 

İçerik

1. Eğitim Programları

• Temel Kavramlar (eğitim, eğitim programı, öğretim programı, ders

programı, program tasarlama, program geliştirme)

» Eğitim programının temel öğeleri (Hedef, Içerik, Eğitim

Durumu, Değerlendirme)

 

2. Öğretme ve Yöntem

• Temel Kavramlar (Öğrenme, Öğrenme)

• Öğretimin öğeleri ve temel ilkeleri

• Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri

• Öğretim Planı Hazırlama

 

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Dersin Hedefleri

1. Temel kavramlar bilgisi.

2. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel ögeleri ve ilkeleri

anlayabilme.

3. Farklı ölçme tekniklerini seçme ilkelerini kavrayabilme.

4. Öğretim süreçlerine uygun ölçme araçları geliştirebilme.

5. Öğretim süreçlerine uygun ölçme araçları geliştirerek

uygulayabilmenin önemini fark edebilme.

İçerik

1. Temel Kavramlar: Ölçme, Değerlendirme, Geçerlik, Güvenirlik, Kullanışlılık...

 

2. Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkeleri.

3. Ölçme teknikleri ve uygulama ilkeleri

 

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Dersin Hedefleri:

 

1. Üniversite öğrencilerinin gelişimsel özelliklerini tanıyabilme.

2. Üniversite öğrencilerinin yaşayabileceği olası duygusal, bilişsel, davranışsal

sorunları tanıyabilme.

3. Öğrenme ve öğrenme yollarını bilgisi.

4. Üniversite öğrencileri ile etkili iletişim yöntemleri hakkında bilgi edinebilme.

 

İçerik

1.Üniversite Öğrencilerinin Gelişimsel Özellikleri

Bağımsızlık-özerklik-sorumluluk-kimlik kazanımı-duygusal ve sosyal ilişkiler-kariyer

planlama

2.Üniversite Öğrencilerinde Gözlenebilecek Duygusal ve Davranışsal Problemler ve Risk

faktörleri (üniversiteye uyum süreci-kaygı-depresyon v.b. psikolojik yardım desteği)

3. Öğrenme ve Öğrenme Yolları

4.Etkili İletişim ve iletişim engelleri

- Etkili iletişim Koşulları ( kabul, saygı, empati, içtenlik)

-Etkili Dinleme ve konuşma tutumları

 

ALAN UYGULAMASI

Uzaktan ve yüz yüze eğitim aşamalarını tamamlayan kursiyerler kendi alanlarında uygulanan

bir program kapsamında, “Alan Uygulaması” dersinden sorumlu bir öğretim elemanı

rehberliğinde en az dört saatlik bir ders planlayacak ve planı sınıf içinde uygulayacaktır.

Planlama ve uygulama aşamalarında uygulamadan sorumlu öğretim elemanı rehberlik ve

değerlendirme yapacaktır.

 

İhtiyaç Belirleme Süreci

Ders içerik ve hedeflerini inceledikten sonra, mevcut ders kazanımları içerisinde olmayan ancak sizin olmasını talep ettiğiniz kazanımları aşağıdaki linkte yer alan form aracılığıyla iletebilirsiniz. Önerileriniz program yürütücüsü öğretim elemanlarınca değerlendirilerek uygun olması halinde ders içeriğine eklenecektir.

Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı Ders İçeriği Talep Formu için tıklayınız.