Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İLİTAM Programı Hakkında

9 Eylül Cuma 2022

İLİTAM PROGRAMI HAKKINDA

İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından geliştirilmiş özgün bir lisans tamamlama programıdır.

Program 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında eğitim vermeye başlamıştır.

İlahiyat ön lisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmek için gerekli eğitimi vermeyi amaçlar.

İLİTAM”ın sosyal hedefi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi”nin bu alandaki bilimsel ve akademik birikimini, eğitim teknolojisinin ve eğitim bilimlerinin sunduğu olanaklarla da bütünleştirerek geniş kitlelere yaymak ve böylece Türkiye”de yükseköğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

İLİTAM, öğrencilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine, sadece lisans mezunlarının atanabildikleri görev ve makamlara da atanabilmelerine, yurt dışı görevlere atanmada tercih edilebilmelerine ve lisansüstü eğitim yapabilmelerine fırsat sağlar.

Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak gerekmektedir.

Program öğrencileri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler, alanlarında lisans diploması almaya hak kazanırlar ve kendilerine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diploması verilir.

Programa Başvuru

Başvuru tarihleri ÖSYM”nin DGS sınav takvimine göre belirlenmektedir. Programa başvurular ÖSYM kanalıyla yapılır.

Derslerin Takip Edilmesi

Öğrencinin canlı dersleri %70 oranında takip etmesi zorunludur. Bu hususta Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili Maddesinin hükümleri geçerlidir.

Eğitim Süresi

Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır.

Yüzyüze Eğitim

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6/1-(e) maddesinde “Yükseköğretim kurumu, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya laboratuvar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir.” hükmü bulunmaktadır. Buna göre, program “uzaktan” olarak açılmasına rağmen üniversitenin yüz yüze eğitim verilmesi hususunda takdir yetkisini kullandığı dersler için öğrenciler üniversiteye gitmek zorundadır.

BAİBÜ İlitam Programı 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde 13 Ocak 2023 Cuma günü, AKİMER Konferans Salonunda, isteyen öğrencilerin katılabileceği “Hoca-Öğrenci Buluşması” düzenlenecektir.

Sınavlar Hakkında

  • İLİTAM programında, her yarıyıl bir ara sınav (vize) ve bir yarı yıl sonu sınavı (final) ve bütünleme olmak üzere toplam üç (3) sınav yapılmaktadır.
  • Vize, Final, Bütünleme ve Tek-Çift sınavları, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan İlahiyat Fakültesi veya diğer fakülte salonlarında gerçekleştirilmektedir. (Yükseköğretim Kurulu’nun 06.10.2022 Tarih ve 72807 sayılı yazısı gereği Vize sınavları da yüz yüze gerçekleştirilecektir. İlgi yazı için tıklayınız…)
  • Başarı ortalaması; vize sınavının %30”u ile final veya bütünleme sınavının %70”i toplamı baz alınarak hesaplanmaktadır.
  • Tüm Önlisans/Lisans programlarında “Ders Geçme Notu” Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne göre düzenlenmektedir.

Vize, Final ve Bütünleme sınavları, öğretim üyelerinin isteği doğrultusunda, çoktan seçmeli test, açık uçlu sorular ve bazı derslerde ise sözlü sınav şeklinde hazırlanabilmektedir.