Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sıkça Sorulan Sorular

12 Şubat Pazartesi 2024

SIKÇA SORULAN SORULAR

 Programın Amacı Nedir?

Programın amacı; İlahiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

Başvuru Tarihleri Nedir?

Başvuru tarihleri ÖSYM’nin DGS sınav takvimine göre belirlenmektedir.

Programa Nasıl Başvuru Yapılır?

Programa başvurular ÖSYM kanalıyla alınır.

Ödemeler Nereye, Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Öğrenim Ücreti ve Uzaktan Öğretim Materyal Ücreti, İş Bankası şubelerine öğrenci numarası ve TC Kimlik numarası ile her dönem ders kaydından önce yatırılacaktır.

İş Bankası haricinde diğer bankalara herhangi bir ücret yatırılmaması gerekmektedir. Diğer bankalara yapılan ödemelerden İBUZEM sorumlu değildir.

 İki tane lisans programını aynı anda okuyabilir miyim?

Bir öğrencinin, eş zamanlı olarak birden fazla örgün lisans programında yüzyüze öğrenim görmesi mümkün değildir. Ancak, biri yüz yüze, diğeri uzaktan eğitim metoduyla verilen farklı lisans programlarında öğrenim görmenin önünde mevcut şartlarda herhangi bir engel bulunmamaktadır.

 Kamu/Özel Sektör çalışanayım. Derslere gitmeden mezun olmak için uzaktan öğretimle açılan programları seçtim. Ancak üniversite bazı uygulamalı dersler, stajlar için beni üniversiteye çağırıyor. Neden?

“Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6/1-(e) maddesinde “Yükseköğretim kurumu, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya laboratuvar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, program “uzaktan” olarak açılmasına rağmen üniversitenin yüz yüze eğitim verilmesi hususunda takdir yetkisini kullandığı dersler için öğrenciler üniversiteye gitmek zorundadır. 

Ders Seçimi Nasıl Yapılıyor? Dersler Nasıl İşleniyor?

 • Öğrencilerin, ÖSYM yerleştirmesi sonucu e-Devlet üzerinden kayıt yapmaları gerekmektedir.
 •  E devletten kayıt yapamayan öğrenciler üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca kayıtlarını yaptırabilirler.
 • Öğrencilerin ders seçimi öncesi, sistem tarafından belirlenen harç miktarını ve materyal ücretini ilgili banka hesabına ödemeleri gerekmektedir.
 • Programa ait tüm ücretleri yatıran öğrenci, döneme ait akademik takvimi takip ederek ders ekleme ve bırakma işlemi için belirtilen tarih aralığında derslerini üniversitemiz, ÖBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden seçerek danışmanının onayına gönderir.
 • Öğrencilerin ders seçimi danışman tarafından kontrol edilerek onaylanır.
 • Dersi onaylanan öğrencilerin listesi uzaktan öğretim sistemine aktarılır.
 • Her öğrenci kendisine tahsis edilen öğrenci numarası ve şifresiyle, (https://ueys.ibu.edu.tr/Account/LoginBefore ders sistemine giriş yaparak, günün 24 saati derslerini internet üzerinden takip edebilmektedir.
 • Final ve Bütünleme sınavları ise üniversitemiz İlahiyat Fakültesi veya diğer fakültelerin salonlarında akademik Takvimde belirlenen tarihte yüz yüze olarak yapılmaktadır.
 • İBUZEM’de dersler online şekilde yürütülmektedir. Ders için istenen etkinlikler (ödev-proje-uygulama vb.) öğretim üyesine teslim edilir.
 • Öğretim Üyesi isterse dersin %30’unu yüz yüze yapabilir. Ders için istenen etkinlikler (ödev-proje-uygulama vb.) öğretim üyesinin talebi ile yüz yüze yöntemle de gerçekleştirilebilir.

Derslere devam etmek zorunlu mu?

Uzaktan öğretim yoluyla yürütülen derslerde, Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğin 24. maddesi (Devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalar için %80’dir) uygulanır. Öğrencilerin derse devam durumu sanal oturumlara canlı ya da arşivden katılımları ile belirlenir. Öğrencilerin derslere devam durumları, ilgili öğretim elemanları tarafından izlenir.

Canlı Dersleri Takip Etmesem Olur mu?

Öğrencinin canlı dersleri %70 oranında takip etmesi zorunludur. Bu hususta BAİBÜ Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesinin hükümleri geçerlidir. Canlı dersler bir gün sonra arşivden tekrar dinlenebilmektedir.

Diğer Şubenin Canlı Derslerini de Takip Edebilir miyim?

Canlı derslerde sadece sistemde kayıtlı olduğunuz şubenin derslerini takip edebilirsiniz. 

Canlı Ders Saatinden Sonra İlgili Dersi Tekrar Dinleyebilir miyim?

Evet, canlı dersten bir gün sonra "Arşiv"e girerek yapılan dersin tekrarını dinleyebilirsiniz.

Başarısız Olunan Derslerde Bir Sonraki Yıl Canlı Ders Takibi Yapılabilmekte midir?

Evet, sistem üzerinden dersleri takip etmeye devam edebilirsiniz.

Eğitim Kaç Dönem Sürmektedir?

Programda eğitim/öğretim 4 yarı yıldan oluşmaktadır.

Sınavlar Hakkında Bilgi Alabilir miyim?

 • İLİTAM programında, her yarıyıl bir ara sınav ve bir yarı yıl sonu (final) ve bütünleme olmak üzere toplam üç (3) sınav yapılmaktadır.
 • Vize, Final  ve Bütünleme sınavları, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan İlahiyat Fakültesi veya diğer fakülte salonlarında yüz yüze gerçekleşmektedir. (Yükseköğretim Kurulu nun 06.10.2022 Tarih ve 72807 sayılı yazısı gereği Vize sınavları da yüz yüze gerçekleştirilecektir.)
 • Başarı ortalaması; vize sınavının %30 u ve final sınavının %70 i baz alınarak hesaplanmaktadır.
 • Tüm Önlisans/Lisans programlarında “Ders Geçme Notu” BAİBÜ Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre düzenlenmektedir. Tüm lisans programlarında “Ders Geçme Notu” 55 ve üstü hesaplanır.
 • Vize, Final ve Bütünleme sınavları, öğretim üyelerinin isteği doğrultusunda, çoktan seçmeli test, açık uçlu sorular ve bazı derslerde ise sözlü sınav şeklinde hazırlanabilmektedir. Kur’an-ı Kerim derslerinin sınavları, öğretim elemanlarının lüzumlu görmeleri halinde, yüz yüze yapılacaktır.
 • Mezuniyeti için gerekli tüm derslere kayıtlanmak ve ilgili Yönetmelikte devam şartını yerine getirmek kaydıyla, bir veya iki dersi dışında tüm derslerini başarmış öğrenciler, Akademik takvimde belirtilen tarihlerde tek ve çift sınavına başvurabilir.

Sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır?

 • BAİBÜ Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 30. maddesinin 6.fıkrası uyarınca; “Öğrenciler, sınav notlarına sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde” maddi hata yönünden http://ibuzem.ibu.edu.tr/sayfalar.php?s=d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3 adresinde yer alan Maddi Hata İtiraz Formunu doldurarak itirazda bulunabilir. Maddi hata yönünden yapılan itirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından 3 iş günü içerisinde değerlendirilir.
 • Not girişlerinin öğretim elemanı tarafından yapıldığı uygulamalarda öğrenci talep ve dilekçeleri ilgili akademik birim tarafından kabul edilir ve sonuçlandırılır. Değerlendirmenin merkezî yapıldığı sınavlarda ise talepleri İBUZEM Yönetim Kurulu karara bağlar ve ilgili birime iletir.

Mezuniyet Şartları Nelerdir?

Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumunda kabul edilmesi için BAİBÜ Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesindeki koşulları sağlaması gerekmektedir.

Uzaktan nasıl belge (Öğrenci belgesi, transkript,) başvurusu yapabilirim?

Uzaktan belge talebi olan öğrenciler UBYS, Öğrenci Bilgi Sistemi, Öğrenci Ekranı-sekmelerinden Belge Talebi linki ile talepte bulunabileceklerdir.