Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sıkça Sorulan Sorular

20 Eylül Pazartesi 2021

SIKÇA SORULAN SORULAR (GÜNCEL)

 Programın Amacı Nedir?

Programın amacı; İlahiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

Başvuru Tarihleri Nedir?

Başvuru tarihleri ÖSYM’ nin DGS sınav takvimine göre belirlenmektedir.

Programa Nasıl Başvuru Yapılır?

Programa başvurular ÖSYM kanalıyla alınır.

Ödemeler Nereye, Nasıl ve Ne Zaman Yapılıyor?

Değerli öğrencilerimiz, Öğrenim Ücreti ve Uzaktan Öğretim Materyal Ücreti, İş Bankası şubeleri tarafından öğrenci numaranız ile tahsil edilecektir.

İş Bankası haricinde diğer bankalara yatırılmaması gerekmektedir. Diğer bankalara yapılan ödemelerden İBUZEM sorumlu değildir.

 İki tane lisans programını aynı anda okuyabilir miyim?

Bir öğrencinin, eş zamanlı olarak 1’den fazla örgün lisans programında öğrenim görmesi mümkün değildir. Ancak, biri örgün diğeri açıköğretim metoduyla verilen farklı lisans programlarında öğrenim görmenin önünde mevcut şartlarda herhangi bir engel bulunmamaktadır.

 Kamu/Özel Sektör çalışanayım. Derslere gitmeden mezun olmak için uzaktan öğretimle açılan programları seçtim. Ancak üniversite bazı uygulamalı dersler, stajlar için beni üniversiteye çağırıyor. Neden?

“Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6/1-(e) maddesinde “Yükseköğretim kurumu, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya laboratuvar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, program “uzaktan” olarak açılmasına rağmen üniversitenin yüz yüze eğitim verilmesi hususunda takdir yetkisini kullandığı dersler için öğrenciler üniversiteye gitmek zorundadır. Herhangi bir mağduriyet durumunun yaşanmaması için aday öğrencilerin tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerden konu ile ilgili bilgi istemeleri tavsiye olunur.

Ders Seçimi Nasıl Yapılıyor? Dersler Nasıl İşleniyor?

 • Öğrencilerin, ÖSYM yerleştirmesi sonucu e-Devlet üzerinden kayıt yapmaları gerekmektedir.
 • Ayrıca üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca da kayıt yapılmaktadır.
 • Öğrencilerin ders seçimi öncesi, sistem tarafından belirlenen harç miktarı ilgili banka hesabına ödemeleri yapmaları gerekmektedir.
 • Programa ait tüm ücretleri yatıran öğrenci, döneme ait akademik takvimi takip ederek ders ekleme ve bırakma işlemi için belirtilen tarih aralığında derslerini üniversitemiz, ÖBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden seçerek danışmanının onayına gönderir.
 • Öğrencilerin ders seçimi danışman tarafından onaylanır.
 • Dersi onaylanan öğrencilerin listesi uzaktan öğretim sistemine aktarılır.
 • Her öğrenci kendisine tahsis edilen öğrenci numarası ve şifresiyle, (https://ueys.ibu.edu.tr/Account/LoginBefore ders sistemine giriş yaparak, günün 24 saati derslerini internet üzerinden takip edebilmektedir.
 • Sistemde, (http://ibuzem.ibu.edu.tr/) belirtilen vize sınavları online, final sınavları ise üniversitemiz İlahiyat Fakültesi’nde belirlenen tarihte sınav salonunda sınavlara gelirler.
 • İBUZEM’de dersler online şekilde yürütülmektedir. Ders için istenen etkinlikler (ödev-proje-uygulama vb.) öğretim üyesine teslim edilir.
 • Öğretim Üyesi isterse dersin %30’unu yüz yüze yapabilir. Ders için istenen etkinlikler (ödev-proje-uygulama vb.) öğretim üyesinin talebi ile yüz yüze yöntemle de gerçekleştirilebilir.

Derslere devam etmek zorunlu mu?

Uzaktan öğretim yoluyla yürütülen derslerde, Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğin 24. maddesi (Devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalar için %80’dir) uygulanır. Öğrencilerin derse devam durumu sanal oturumlara canlı ya da arşivden katılımları ile belirlenir. Öğrencilerin derslere devam durumları, ilgili öğretim elemanları tarafından izlenir.

Canlı Dersleri Takip Etmesem Olur mu?

Öğrencinin canlı dersleri %70 oranında takip etmesi zorunludur. Bu hususta BAİBÜ Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesinin hükümleri geçerlidir.

Diğer Şubenin Canlı Derslerini de Takip Edebilir miyim?

Canlı derslerde sadece sistemde kayıtlı olduğunuz şubenin derslerini takip edebilirsiniz. 

Canlı Ders Saatinden Sonra İlgili Dersi Tekrar Dinleyebilir miyim?

Evet, canlı dersten bir gün sonra "Arşiv"e girerek yapılan dersin tekrarını dinleyebilirsiniz.

Başarısız Olunan Derslerde Bir Sonraki Yıl Canlı Ders Takibi Yapılabilmekte midir?

Evet, sistem üzerinden dersleri takip etmeye devam edebilirsiniz.

Eğitim Kaç Dönem Sürmektedir?

Programda eğitim/öğretim 4 yarı yıldan oluşmaktadır.

Sınavlar Hakkında Bilgi Alabilir miyim?

 • İLİTAM programında, her yarıyıl bir ara sınav ve bir yarı yıl sonu (final) ve bütünleme olmak üzere toplam üç (3) sınav yapılmaktadır.
 • Vize sınavlarının tamamı internet üzerinden (online) gerçekleşmektedir.
 • Final sınavları ise, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan İlahiyat Fakültesi binalarında yüz yüze gerçekleşmektedir.
 • Başarı ortalaması; vize sınavının %20’si ve final sınavının %80’i baz alınarak hesaplanmaktadır.
 • Tüm Önlisans/Lisans programlarında “Ders Geçme Notu” BAİBÜ Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre düzenlenmektedir. Tüm lisans programlarında “Ders Geçme Notu” 55 ve üstü hesaplanır.
 • Sınavların özellikle final bölümünde öğretim üyelerinin isteği doğrultusunda dersler çoktan seçmeli test, açık uçlu sorular ve bazı dersler için sözlü sınavı şeklinde hazırlanabilmektedir.

Sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır?

 • BAİBÜ Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 30. maddesinin 6.fıkrası uyarınca; “Öğrenciler, sınav notlarına sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde” maddi hata yönünden dekanlığımıza şahsen, posta veya ilitam@ibu.edu.tr e-posta adresine imzalı dilekçe (ilgili form) ile itirazda bulunabilir. Maddi hata yönünden yapılan itirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından 3 iş günü içerisinde değerlendirilir. Maddi hata sonucunda verilen karara, öğrenci tarafından karar tarihinden itibaren bir iş günü içerisinde itiraz edilebilir. Tekrar yapılan itirazı değerlendirmek üzere dekan veya müdürün uygun bulması durumunda ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurulur. Sınavlarla ilgili yapılan itirazlar en geç ilgili dersin varsa bütünleme sınav tarihine kadar veya ertesi dönem ders kayıtları başlamadan sonuçlandırılır.
 • Not girişlerinin öğretim elemanı tarafından yapıldığı uygulamalarda öğrenci talep ve dilekçeleri ilgili akademik birim tarafından kabul edilir ve sonuçlandırılır. Değerlendirmenin merkezi yapıldığı sınavlarda ise talepleri İBUZEM Yönetim Kurulu karara bağlar ve ilgili birime iletir.

Mezuniyet Şartları Nelerdir?

Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumunda kabul edilmesi için BAİBÜ Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesindeki koşulları sağlaması gerekmektedir.

Uzaktan nasıl belge (Öğrenci belgesi, transkript,) başvurusu yapabilirim?

Uzaktan (il dışı) belge talebi olan öğrenciler birimin ilitam@ibu.edu.tr e-posta adresine ıslak imzalı dilekçe ile talepte bulunabileceklerdir.