Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İbuzem

28 Nisan 2017 Cuma

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İBUZEM) 2014 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.

21.yüzyılın en önemli özelliği her alanda olduğu gibi teknoloji alanında da hızlı bir değişim ve gelişimin olmasıdır. Bu gelişim ve değişimleri yakalayan ülkeler, kurumlar ve bireyler ayakta kalmayı başarabilmektedir. Uzaktan eğitim sistemi ile istenen eğitimi istenen yerde vermek mümkün olmakta ve ülke kaynaklarının daha etkin kullanılması bu yolla sağlanmaktadır.

 

Merkezin Amaçları

  • Üniversitede yürütülmekte olan internet destekli eğitim öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek.
  • Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme, planlama ve uygulama çalışmaları yapmak ve yayımlamak.
  • Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.
  • İhtiyaç duyulan alanlarda uzaktan eğitim yoluyla, toplumun her kesimine yönelik diploma, sertifika programları ve mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek, bilgiyi topluma yaymak ve hayat boyu öğrenme ilkesini topluma benimsetmek.
  • Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak.
  • Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz, basılı ve/veya çevrimiçi yayınlar yapmak.

 

Misyon

Üniversitemiz bünyesinde eğitim faaliyetlerini yer, zaman ve diğer fiziksel sınırlılıkları ortadan kaldırarak uzaktan eğitim yoluyla yürütmek ve bu yolla bilimsel bilgi birikimimizi üniversitemiz dışındaki paydaşlarımızla paylaşarak toplumsal bir hizmet sağlamaktır.

 

Vizyon

Hızla gelişen teknolojik şartları dikkate alarak dünya standartlarında uzaktan eğitim olanakları sunan, Türkiye’de uzaktan eğitim alanında tercih edilen bir merkez olmaktır.