Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İlitam Formlar

20 Eylül Pazartesi 2021

DİLEKÇELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  • Eğitim-öğretime ilişkin konulardaki başvuru, öneri, talep, itiraz ve şikayetlerin resmiyet kazanabilmesi için, Dekanlık makamına hitaben yazılı dilekçeyle bildirmesi gerekmektedir.
  • Konu, kapsam, süre ve iş akışı ile ilgili yönlendirici bilgi notları bulunan ve bilgisayar ortamında doldurulmak üzere tasarlanan öğrenci dilekçe formları aşağıdaki linklerde kullanıma sunulmuş olup bundan sonra yapılacak başvurularda bu formlar kullanılmalıdır.
  • Form düzenlenirken, formun kapsamı ile başvuru süresinin dikkate alınması gerekmektedir. Aksi takdirde kapsam dışında kalan veya süresinden önce ya da sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
  • Bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra form çıktısının alınması, eklerinin temin edilmesi, onay/imza aşamalarının yürütülmesi ve ilgili idari birimlere teslim edilmesi öğrencinin yükümlülüğündedir.
  • Form ekinde yer alan evraklar asıl suretinde, ıslak imzalı ve onaylı olmalıdır.

 

ÖĞRENCİ DİLEKÇE FORMLARI

 FORM

(İsmine Tıklayarak İndirebilirsiniz)

Kapsam

SÜRE

Genel Amaçlı Dilekçe Formu Öğrenci başvuru formları dışında kalan diğer konulara ilişkin talepte bulunanlar  
Kayıt Dondurma Talep Formu

Üniversitemiz Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin 23.24.25.26. ve 27. Maddeleri gereğince; kayıt dondurma gerekçelerinden birini taşıyan öğrenciler başvurularını yapabilirler.

UYARI !

2019-2020 Bahar Dönemi Müracaatlar

19.02.2020-28.02.2020 tarihleri arasında yapılması zorunludur.

Bu tarihler dışında yapılan talepler kabul edilmeyecektir.
Maddi Hata İtiraz Formu Sınav notunun yeniden değerlendirilmesine ilişkin talebi olanlar yandaki linke tıklayarak açılan sayfadan dilekçe doldurabilirler. Sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç (3) iş günü içerisinde