Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Programın Amacı ve Kapsamı

19 Mart 2021

Programın Amacı


Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programının temel amacı, üniversitenin farklı öğretim birimlerinde görev yapan öğretim elemanlarının pedagoji ile ilgili yeterliliklerini geliştirmektir.

 

Programın Kapsamı

Program kapsamında Eğitim Bilimleri alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Programda teorik eğitimler uzaktan öğretim yoluyla 40 saat, uygulama eğitimleri yüz yüze 16 saat ve alan uygulaması eğitimi yüz yüze 4 saat olmak üzere program toplam 60 saat olarak uygulanacaktır. Katılımcılar uzaktan ve yüz yüze eğitim aşamaları tamamlandıktan sonra “Alan Eğitimi” dersini alacaklardır.

 

Programda yer alan dersler ve saatleri aşağıda belirtilmiştir:

Uzaktan Eğitim:

Eğitimin Psikolojisi 6 Saat
Sınıf Yönetimi 8 Saat
Öğretim İlke ve Yöntemleri 10 Saat
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 8 Saat
Eğitimde Teknoloji Kullanımı 8 Saat
TOPLAM 40 Saat

 

Yüz Yüze Eğitim

Eğitimin Psikolojisi 4 Saat
Sınıf Yönetimi 4 Saat
Öğretim İlke ve Yöntemleri 4 Saat
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 4 Saat
TOPLAM 16 Saat

 

Alan Uygulaması: 4 saat

Programın Toplam Süresi: 60 saat

Not: Pandemi süreci nedeniyle yüz yüze yapılması planlanan tüm eğitimler uzaktan öğretim yoluyla yapılacaktır.