Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Bilgiler

28 Kasım 2017 Salı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi`nin Kasım-2017 tarihi itibariyle kurumsal bilgilendirme dosyasında;

  • Yönetim Yapısı,
  • Teknik Altyapı ve Olanakları,
  • Sunulan Hizmetleri,
  • İstatistik Bilgileri,
  • Stratejik Plan Kapsamındaki Faaliyetleri
  • Hedefleri

ekli dosya detaylı olarak verilmiştir.