Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Hakkında

14 Ekim 2019 Pazartesi

 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Dersleri ve Öğretim Elemanları

DERSLER Ders Saati ÖĞRETİM ÜYESİ
Tarihi Süreçte Yabancılara Türkçe Öğretimi 3 Öğr.Gör. Gökçen TEKİN
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı 3
Yabancı Dil Öğretiminde Kaygı, Motivasyon, Tutum ve Özyeterlilik 3 Dr. Nurettin KARTALLIOĞLU
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri 3
Yabancı Dil Öğretiminde Kuramsal Yaklaşımlar 6 Öğr.Gör. Hüseyin KARABUĞA
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Eğitimi 6 Prof. Dr. Halit KARATAY
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi 6 Öğr.Gör. Haluk GÜNGÖR
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Eğitimi 6 Öğr.Gör. Gökçen TEKİN
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Eğitimi 6 Dr. Nurettin KARTALLIOĞLU
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 6 Öğr.Gör. Haluk GÜNGÖR
Avrupa Ortak Çerçeve Metni ve Yabancılara Türkçe Öğretimi 6 Öğr. Gör. Gülce DOĞAN
Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem, Teknik ve İlkeler 6 Prof. Dr. Halit KARATAY
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme Uygulamaları 6 Öğr.Gör. Hüseyin KARABUĞA
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi 6 Arş. Gör. Seda KAYA
Uygulama ve Deneyim (AİBÜ TÖMER ) 40 saat
TOPLAM 112 saat

 

* Dersler bir gün içerisinde, akşam saat 18.00-22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

** Her 18.00-20.00 ile 20.30-22.30 saatlerinde ders işlenmesi tavsiye edilmektedir ders 40 dakika olarak planlanmış olup,.