Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Sonu Değerlendirme Süreci

14 Nisan 2021 Çarşamba

Sertifika programı sonunda katılımcıların yeterliliklerinin değerlendirilmesi iki aşamalı şekilde yapılan uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. Pandemi sürecinde aşağıda belirtilen tüm uygulamalar çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmektedir. Pandeminin sona ermesi halinde, yapılan uygulamalara ilişkin düzenlemeler yapılabilir.

AŞAMA -1

 • Sertifika programında yer alan “Alan Uygulaması” dersi kapsamında katılımcılar kendi alanlarıyla ilgili 4 saatlik bir ders planı hazırlaması istenmektedir.
 • Hazırlanan ve uygulanan ders planlarını ve ek materyalleri içeren dosya katılımcı tarafından Uzaktan Eğitim Sistemine yüklenmektedir.
 • Katılımcılara ait her bir dosya sertfika programında görev almış alan uzmanı öğretim üyesi tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
 • Katılımcıların bu bölümden almış oldukları puanların, sertifika değerlendirme puanlarına katkısı %40tır.

AŞAMA -2

 • Alan Uygulaması sürecini takiben, adaylar "Yeterlik Sınavı" uygulamasına katılmaktadır.
 • Bu sınavda sertifika programı sürecinde görülen derslerin toplam saat içindeki ağırlığı göz önüne alınacak şekilde, her dersten sorular yönlendirilmektedir.
 • Tüm sorular beş seçenekli ve çoktan seçmeli türündedir. 
 • Katılımcılar yapılan yeterlik sınavında 20 soru ile karşılaşmakta olup, sınavda herhangi bir düzeltme formülü (yanlışın doğruyu götürme uygulaması) uygulanmamaktadır. Sınavda alınabilecek en düşük puan 0; en yüksek puan ise 100dür.
 • Katılımcıların toplam sınav süresi 30 dakikadır. (Çevrimiçi sınavlarda katılımcıların sınava girmesi için 24 saatlik zaman dilimi tanımlanmaktadır. Katılımcı bu 24 saat içerisinde herhangi bir 30 dakika çevrimiçi ortamda sınava giriş yapabilmektedir.)
 • Katılımcıların pandemi koşullarında zaruri nedenlerle sınava girememiş olduklarına yönelik başvuru yapmaları durumunda, ilgili durumlar incelenerek uygun görülmesi halinde yeterlik sınavı farklı zamanlarda tekrarlanabilmektedir.
 • Katılımcıların bu bölümden almış oldukları puanların, sertifika değerlendirme puanlarına katkısı %60tır.

Katılımcılar, iki aşamalı şekilde yapılan değerlendirme sürecinde toplamda 70 puan ve üzerinde almaları halinde sertifika almaya hak kazanmaktadır.