Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İLİTAM Programı Hakkında

12 Ekim Pazartesi 2020

İLİTAM PROGRAMI HAKKINDA  (GÜNCEL)

İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından geliştirilmiş özgün bir lisans tamamlama programıdır.

Program ilk olarak 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında başlamıştır.

İlahiyat ön lisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmek için gerekli eğitimi vermeyi amaçlar.

İLİTAM’ın sosyal hedefi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin bu alandaki bilimsel ve akademik birikimini, eğitim teknolojisinin ve eğitim bilimlerinin sunduğu olanaklarla da bütünleştirerek geniş kitlelere yaymak ve böylece Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

İLİTAM, öğrencilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine, sadece lisans mezunlarının atanabildikleri görev ve makamlara da atanabilmelerine, yurt dışı görevlere atanmada tercih edilebilmelerine ve lisansüstü eğitim yapabilmelerine fırsat sağlar.

Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak gerekmektedir.

Program öğrencileri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler alanlarında lisans diploması almaya hak kazanırlar ve kendilerine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diploması verilir.

Programa Başvuru

Başvuru tarihleri ÖSYM’ nin DGS sınav takvimine göre belirlenmektedir. Programa başvurular ÖSYM kanalıyla yapılır.

Derslerin Takip Edilmesi

Öğrencinin canlı dersleri %70 oranında takip etmesi zorunludur. Bu hususta Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili Maddesinin hükümleri geçerlidir.

Eğitim Süresi

Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır.

 

 

Sınavlar Hakkında

  • İLİTAM programında, her yarıyıl bir ara sınav ve bir yarı yıl sonu (final) ve bütünleme olmak üzere toplam üç (3) sınav yapılmaktadır.
  • Vize sınavlarının tamamı internet üzerinden (online) gerçekleşmektedir.
  • Final ve bütünleme sınavları ise, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan İlahiyat Fakültesi binalarında gerçekleşmektedir.
  • Başarı ortalaması; vize sınavının %20’si ile final veya bütünleme sınavının %80’i toplamı baz alınarak hesaplanmaktadır.
  • Tüm Önlisans/Lisans programlarında “Ders Geçme Notu” Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim veÖğretim Yönetmeliği’ne göre düzenlenmektedir.

Sınavların özellikle final ve bütünleme bölümünde öğretim üyelerinin isteği doğrultusunda dersler çoktan seçmeli test, açık uçlu sorular ve bazı dersler için sözlü sınavı şeklinde hazırlanabilmektedir.