Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program İçeriği

5 Eylül 2018 Çarşamba
  • PROGRAM İÇERİĞİ
  • Programda toplam 14 ders bulunmaktadır.
  • Dersler 14.12.2020 tarihinde başlayacak 27.12.2020 tarihinde son bulacaktır.
  • Teorik dersler 2 hafta (72 saat) 14.12.2020-27.12.2020 tarihleri arasında; uygulamalı dersler ise 04.01.2021-
  • 15.01.2021 tarihleri arasında 2 hafta (40 saat) uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.
  • Teorik dersler, İBUZEM üzerinden çevrimiçi (online) anlatıldıktan sonra sistemde kayıtlı kalacağı için bu dersleri tekrar dinleme/izleme olanağı olacaktır.
  • Uygulamalı derslerde devam zorunluluğu vardır. (2 haftalık uygulama derslerinde en fazla 4 saat devamsızlık yapılabilir.)
  • Geçerli bir sebepten dolayı uygulamalı derslere gelemeyenlere BAİBÜ TÖMER tarafından daha sonraki uygun bir tarihte uygulamaya katılma hakkı verilebilecektir.
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Öğretmen Yetiştirme Sertifika Programı başladıktan sonra kayıt yaptırıp devam etmeyenlere yatırdıkları ücretin iadesi yapılmayacaktır.
  • Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle uygulamalı dersler de çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında en az bir yıl deneyimi olduğunu belgeleyenler, istemeleri durumunda uygulamadan muaf tutulabilecektir.